Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie

W HOŁDZIE
SŁUDZE BOŻEJ WANDZIE MALCZEWSKIEJ

Uskrzydlała Ją miłość do Boga i Ojczyzny"...Wspaniała przewodniczka w dziele ewangelizacji".

Jan Paweł II, Łódź 1987r.


To, że Wanda Malczewska żyła w Parznie nieopodal Bełchatowa w latach 1893-1896 jest dla naszej społeczności wielkim wyróżnieniem, a nawet i darem danym nam od Boga, gdyż mieszkamy na ziemi, którą uświęciła za życia nasza patronka z nieba. Dlatego też winniśmy okazywać Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej naszą wdzięczną pamięć słowem, a nawet i czynem - wedle możności, głosząc to, co boże, wartościowe i szlachetne, a więc święte.

Mając na względzie powyższy fakt niżej podpisany postawił sobie różnorodne zadania chcąc w ten sposób oddać hołd Czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, a także by móc popularyzować wzór Jej życia również z myślą o tych, którzy dotychczas nie mieli sposobności poznania, choćby trochę bliżej, biografii Wandy Malczewskiej, aby mogli doświadczyć spotkania z "naszą świętą panią" z Parzna.


Złożyłem wniosek do prezydenta miasta Bełchatowa o nazwanie ulicy imieniem Wandy Malczewskiej. 2002 - 2004 wykonałem
Złożyłem wniosek u wójta gminy Kluki i dyrektora Gimnazjum w Klukach o nadanie miejscowemu Gimnazjum imienia Wandy Malczewskiej. 2003 - 2005 wykonałem
Złożyłem wniosek do prezydenta miasta Radomia o nazwanie jednej z ulic imieniem Wandy Malczewskiej. 2003 - 2004 wykonałem
Złożyłem wniosek do prezydenta Radomia i rektora Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu o nadanie dla tejże Uczelni imienia Wandy Malczewskiej / Sługa Boża urodziła się w Radomiu/. 2008 w trakcie realizacji
Opracowałem drzewo genealogiczne rodu Malczewskich herbu Tarnawa. 2008 wykonałem
Opracowałem stronę internetową poświęconą Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, wielkiej Polce miłującej Boga i Ojczyznę, świętością i łaskami słynącej, mistyczce i wizjonerce, opiekunce ludu wiejskiego. 2008 wykonałem
Ofiarowałem oprawione drzewo genealogiczne rodu Malczewskich herbu Tarnawa dla Muzeum Modlitewnika im. Wandy Malczewskiej przy Parafii w Parznie, a także oprawione kalendarium, akt chrztu św. i reprodukcję Wandy Malczewskiej 2008 wykonałem
Szkoła Podstawowa w Parznie została nazwana imieniem Wandy Malczewskiej 2012 wykonałem
droga łącząca Bełchatów - Parzno – Lubiec o dł. 15 km. została przemianowana na Trakt Wandy Malczewskiej 1822 - 1896 (wzdłuż traktu umieszczono po obu stronach 8 tablic informacyjnych) 2012 wykonałem

Sługa Boża Wanda Malczewska
Patronką Gimnazjum w Klukach"Łaska wielka jaką ci daję, chcę, żeby była na pożytek drugich".

słowa Pana Jezusa do Wandy Malczewskiej, Żytno 1871r.


Cyprian Kamil Norwid zwykł był mawiać: "Po cóż szukać drogi, jeśli przed wieki zrobiona". Ta oczywista prawda przyświecała od początku staraniom społeczności Parzna, Kluk, Kaszewic, a nawet Bełchatowa, aby Sługa Boża Wanda Malczewska została patronką Gimnazjum w Klukach. Właśnie Ona i tylko Ona, jako że poświęcając się Bogu, ojczyźnie i ludowi polskiemu tym samym stała się dla młodzieży polskiej pięknym wzorem do naśladowania.

Wanda Malczewska zatem jest skarbem dla mieszkańców nie tylko tutejszej ziemi. Ona też wskazywała nam drogę, która "przed wieki zrobiona". "Nasza Wanda" jako świecka osoba uczyła lud wiejski tego, co najcenniejsze, co przynosi dobre owoce, a więc: nawracała błądzących, uczyła katechizmu i historii Polski, wspierała biednych, jednała zwaśnionych i zagniewanych, udzielała pomocy cierpiącym, uczyła czytania i pisania dzieci i dorosłych, jednym słowem służyła Kościołowi i Ojczyźnie.

O tych niewymiernych zasługach "naszej świętej pani" nigdy za dużo pisać i przypominać. Zasługi te bowiem nakładają na nas względem Wandy Malczewskiej obowiązek patriotyczny i jednocześnie religijno - moralny. Wielkim atutem duchowej bohaterki z Parzna jako kandydatki na patronkę Gimnazjum w Klukach jest fakt, że jest Ona zarazem kandydatką na ołtarze.

Starania niżej podpisanego o to, aby Wanda Malczewska stała się patronką Gimnazjum w Klukach napotykały na rozmaite przeszkody i dlatego trwały ponad dwa lata. Obejmowały one liczne zabiegi u władz lokalnych i szkolnych, a także zbieranie podpisów od mieszkańców gminy /ponad 1300/ i radnych /10/.

Tymczasem został oddany do użytku nowy, piękny budynek szkolny w Klukach. W lutym 2005 roku w kluckim Gimnazjum ogłoszono konkurs na patrona szkoły. W sprawę zaangażowali się wszyscy: gimnazjaliści, nauczyciele, katechetka, ksiądz proboszcz, dyrektor szkoły, wójt i rada gminy. Nadszedł dzień wyborów. W głosowaniu wzięli udział nauczyciele, uczniowie i rodzice. Komisja ogłosiła oficjalne wyniki. Spośród pięciu kandydatów wybrano Sługę Bożą Wandę Malczewską. Ostateczna jednak decyzja w obchodzącej nas sprawie należała do radnych gminy, którzy na czerwcowej sesji jednogłośnie zdecydowali, że patronką Gimnazjum w Klukach będzie Wanda Malczewska.

Jest to drugie Gimnazjum w Polsce - po Gimnazjum w Żytnie - któremu autentycznie - w ramach Świętych Obcowania - patronować będzie Sługa Boża Wanda Malczewska. Ta wielka Polka rodem z Radomia, apostołka oświaty i wychowawczyni społeczeństwa, mistyczka i wizjonerka spoczywa w krypcie Kościoła parafialnego w Parznie. Do grobu przyszłej błogosławionej pielgrzymują wierni z różnych stron Polski. Dodajmy, że w roku 2006 będzie uroczyście obchodzona 110. rocznica Jej śmierci /1822 - 1896/.
Piotr Szczepankowski-Chełmoński


/czciciel Wandy Malczewskiej z Bełchatowa/