Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie

W S T Ę P"Arcypolka, Wanda Malczewska, grała jak wirtuoz na najpiękniejszych strunach naszej duszy narodowej. Ojczyzną Jej była Polska zawsze wierna Bogu".

Jan Paweł II


Założenie strony internetowej niech będzie wyrazem naszego hołdu oraz wdzięczności wobec Sługi Bożej Wandy Malczewskiej z racji Jej wielkich zasług dla Polski, jako że była wychowawczynią i opiekunką ludu polskiego.

Jako skromny czciciel Sługi Bożej Wandy Malczewskiej pragnę przybliżyć choćby cząstkę o Jej życiu, które poświęciła Bogu i Ojczyźnie żyjąc wśród ludu i dla ludu.

Z lektur o Wandzie Malczewskiej wiem, że ta "nasza święta pani", jak Ją nazywano, była skromna, szczera i bardzo pracowita, bez cienia zarozumiałości; że odznaczała się przywiązaniem do ludu wiejskiego, a także głęboką wiarą, wychowana bowiem była przez rodziców w duchu pawłowym, czyli ortodoksyjnym.

Wanda Malczewska nosiła w sercu przede wszystkim dobro, wiarę i miłość, którą przelewała z troską o najmłodszych, młodzież i lud wiejski. Przesłaniem naszej Patronki, rodem z Radomia, a zmarłej w Parznie nieopodal Bełchatowa, przekazanym ówczesnym i przyszłym pokoleniom była myśl zawarta w Jej nauczaniu , jako żywo przypominająca słowa Św. Maksymiliana Kolbego: "Niech twoje życie nie będzie bezowocne, zostaw po sobie JAK NAJWIĘCEJ DOBRA - wedle możności".

Mając głębokie przekonanie, że Sługa Boża Wanda Malczewska oręduje za nami w niebie, dlatego tym goręcej zapraszam Państwa na niniejszą stronę internetową.


Wanda Malczewska urodziła się 15 maja 1822r. w Radomiu. Była kobietą niezwykłą. Budziła powszechny podziw i szacunek u współczesnych. Obdarzona przez Boga charyzmatem nauczycielki, niestrudzenie przekazywała chłopom i ich dzieciom wiedzę o Bogu i Polsce. Utwierdzała w miłości do Kościoła i Ojczyzny. Umiała zainteresować historią i kulturą narodową. Uczyła modlitwy i sztuki czytania. Opatrywała rannych powstańców i ciężko chorych rolników. Wspierała biednych, godziła zwaśnionych i podnosiła na duchu ludzi skrzywdzonych. Sprowadzała książki i inne pomoce niezbędne w prowadzeniu oświaty. Jej głęboka pobożność i ofiarna służba na rzecz potrzebujących sprawiły, że już za życia nazywano ją "świątobliwą Wandą". Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Łodzi w 1987 r. nazwał ją "wspaniałą przewodniczką w dziele ewangelizacji". Można więc powiedzieć, że w dziewiętnastowiecznej Polsce, w szeregach zaangażowanego laikatu Wanda Malczewska była niedościgła w podejmowaniu nowych inicjatyw ewangelizacyjnych i niezwykle skuteczna. Otrzymała od Boga dar widzenia przyszłych wydarzeń, odnoszących się głównie do Ojczyzny i do dalszych losów Kościoła w Polsce. Ostatnie lata spędziła na plebanii w Parznie koło Bełchatowa, gdzie zmarła w opinii świętości 25 września 1896r. Pochowana została w krypcie kościoła parafialnego. Miejsce to nawiedzają liczni pielgrzymi. Obecnie został zakończony proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.Bełchatów, dn. 11.02.2009 r.

Piotr Szczepankowski-Chełmoński