Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie

AKT CHRZTU


Wanda Malczewska została ochrzczona 22 maja 1822r. w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Radomiu /farny/, a więc już siódmego dniu po urodzeniu. Świadczy to niewątpliwie o tym, że Jej bogobojni rodzice chcieli, aby ich nowonarodzone dziecię otrzymało możliwie najszybciej Sakrament Chrztu Świętego, który, jak wiemy gładzi grzech pierworodny. Ten fakt zapewne przyświecał rodzicom Malczewskiej, którzy nadali swej córce na chrzcie świętym trzy imiona: Wanda, Justyna, Nepomucena.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Stanisławowi Kuli Proboszczowi Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu, który był łaskaw udostępnić mi kopię aktu chrztu świętego Wandy Malczewskiej. Jestem bardzo rad, że dokument ten, dzięki przychylności Księdza Prałata, mogę zamieścić, co niniejszym czynię.