>

Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie
KIM BYŁA

Wanda Malczewska wzór do naśladowania
 1. była apostołką oświaty i wychowawczynią społeczeństwa,
 2. uczyła czytania i pisania dziatwę i lud wiejski,
 3. udzielała pomocy cierpiącym i potrzebującym,
 4. była opiekunką ludu wiejskiego,
 5. wspierała biednych,
 6. jednała zwaśnionych i zagniewanych,
 7. nauczała nieumiejętnych,
 8. zachęcała do miłości Boga i Ojczyzny,
 9. uczyła katechizmu i historii Polski,
 10. była wielorakim wzorem osobowym,
 11. odznaczała się szlachetną postawą,
 12. służyła Kościołowi w codziennej pracy parafialnej,
 13. swoją społeczną pracę i zaangażowanie poświęciła dziatwie i ludowi
 14. żyła modlitwą i pracą dla bliźnich,
 15. Polskę ukochała miłością szczytną,
 16. nawracała błądzących.

Wanda Malczewska miłująca Boga i Ojczyznę
 1. Wanda Malczewska /ur. 1822r. w Radomiu - zm. 1896r. w Parznie nieopodal Bełchatowa/ poświęcająca się Bogu i Ojczyźnie jest pięknym wzorem do naśladowania przez polskie dzieci, młodzież i dorosłych. Za życia dawała silny pęd ku dobremu.
 2. Dziś w skorumpowanej Polsce jest pilna potrzeba, aby stawiać za wzór młodemu pokoleniu ludzi bez skazy, skromnych, uczciwych, oddanych całkowicie dzieciom i młodzieży. Taką właśnie świetlaną postacią była Wanda Malczewska.
 3. Wanda Malczewska jest wielorakim wzorem osobowym dla młodych pokoleń.
 4. Wanda Malczewska ma niepodważalne zasługi i uznanie w Polsce, a nawet za granicami kraju.
 5. Wanda Malczewska jest naszą chlubą i dumą. Pamięć Jej zasług dla ludu polskiego każe nam Ją ze czcią wspominać. Winniśmy być Jej wdzięczni za wartości, które wniosła do polskiej rzeczywistości społecznej tj. na niwie rodziny, oświaty, religii i patriotyzmu.
 6. Wanda Malczewska, prekursorka oświaty wśród ludu wiejskiego i wychowawczyni społeczeństwa, była cichą, pokorną, wielką duchem Polką. Czekamy cierpliwie, by została Patronką Dziewic i Orędowniczką Narodu Polskiego, aby mogła pomagać nam z nieba.
 7. Przykład życia Wandy Malczewskiej dopomaga nam do ostatecznego zwycięstwa nad trwającą okupacją ducha obcego i bezbożnego, nad biernością wobec rozpanoszenia się zła, rozkładu ducha i obyczajów.
 8. Wanda Malczewska będąc osobą świecką z własnej inicjatywy uczyła dzieci pisania i czytania, a także nauki religii. Nauczała w czasach szczególnie trudnych, gdy Naród i Kościół gnębiony przez zaborców był na drodze do odzyskania niepodległości.
 9. Od naszej modlitwy m. in. zależy, czy Sługa Boża Wanda Malczewska, wychowawczyni społeczeństwa i nauczycielka ludu wiejskiego, miłująca Boga i Ojczyznę, zostanie ogłoszona Błogosławioną.
 10. Jacek Malczewski, wybitny malarz polski, był bratankiem Wandy Malczewskiej.
 11. Wanda Malczewska /mistyczka/ była obdarowana łaską objawień i widzeń, które trwały przez wiele lat.
 12. Wiele osób zawdzięcza Wandzie Malczewskiej trwałą pomoc w ich życie, otrzymane łaski i cudowne uzdrowienia
 13. W Watykanie zakończył się proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, która zmarła w opinii świętości. Obecnie oczekujemy na wywyższenie Jej na Ołtarze.

Wanda Malczewska
kandydatką na Patronkę Kolegium Nauczycielskiego
w Radomiu
 1. Kolegium Nauczycielskie w Radomiu ma dużą szansę być pierwszą w Polsce Uczelnią noszącą imię Wandy Malczewskiej.
 2. Wanda Malczewska już od ponad 110 lat ma niepodważalne zasługi i uznanie mieszkańców tutejszej społeczności. W poczuciu sprawiedliwości wobec Wandy Malczewskiej mamy prawo i obowiązek chcieć, by została Patronką naszej Uczelni.
 3. Najpiękniejszym hołdem złożonym Wandzie Malczewskiej będzie wybór jej na Patronkę naszej Uczelni. Jest to nasz - studentów święty obowiązek patriotyczny, a zarazem religijno-moralny.
 4. Wybór Wandy Malczewskiej na Patronkę Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu będzie wyborem najtrafniejszym i z pewnością właściwym.
 5. Wanda Malczewska jest wielorakim wzorem osobowym dla młodych pokoleń.
 6. Może wybór Wandy Malczewskiej na Patronkę naszej Uczelni przyśpieszy jej beatyfikację i będzie głośno o nas w Polsce i na świecie.
 7. Wanda Malczewska jest chlubą i dumą Radomia, a więc i naszej Uczelni.
 8. Fakt, że Wanda Malczewska urodziła się w Radomiu, czyni ją nam szczególnie bliską - pamięć za