>

Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie
KIM BYŁA

Wanda Malczewska wzór do naśladowania
 1. była apostołką oświaty i wychowawczynią społeczeństwa,
 2. uczyła czytania i pisania dziatwę i lud wiejski,
 3. udzielała pomocy cierpiącym i potrzebującym,
 4. była opiekunką ludu wiejskiego,
 5. wspierała biednych,
 6. jednała zwaśnionych i zagniewanych,
 7. nauczała nieumiejętnych,
 8. zachęcała do miłości Boga i Ojczyzny,
 9. uczyła katechizmu i historii Polski,
 10. była wielorakim wzorem osobowym,
 11. odznaczała się szlachetną postawą,
 12. służyła Kościołowi w codziennej pracy parafialnej,
 13. swoją społeczną pracę i zaangażowanie poświęciła dziatwie i ludowi
 14. żyła modlitwą i pracą dla bliźnich,
 15. Polskę ukochała miłością szczytną,
 16. nawracała błądzących.

Wanda Malczewska miłująca Boga i Ojczyznę
 1. Wanda Malczewska /ur. 1822r. w Radomiu - zm. 1896r. w Parznie nieopodal Bełchatowa/ poświęcająca się Bogu i Ojczyźnie jest pięknym wzorem do naśladowania przez polskie dzieci, młodzież i dorosłych. Za życia dawała silny pęd ku dobremu.
 2. Dziś w skorumpowanej Polsce jest pilna potrzeba, aby stawiać za wzór młodemu pokoleniu ludzi bez skazy, skromnych, uczciwych, oddanych całkowicie dzieciom i młodzieży. Taką właśnie świetlaną postacią była Wanda Malczewska.
 3. Wanda Malczewska jest wielorakim wzorem osobowym dla młodych pokoleń.
 4. Wanda Malczewska ma niepodważalne zasługi i uznanie w Polsce, a nawet za granicami kraju.
 5. Wanda Malczewska jest naszą chlubą i dumą. Pamięć Jej zasług dla ludu polskiego każe nam Ją ze czcią wspominać. Winniśmy być Jej wdzięczni za wartości, które wniosła do polskiej rzeczywistości społecznej tj. na niwie rodziny, oświaty, religii i patriotyzmu.
 6. Wanda Malczewska, prekursorka oświaty wśród ludu wiejskiego i wychowawczyni społeczeństwa, była cichą, pokorną, wielką duchem Polką. Czekamy cierpliwie, by została Patronką Dziewic i Orędowniczką Narodu Polskiego, aby mogła pomagać nam z nieba.
 7. Przykład życia Wandy Malczewskiej dopomaga nam do ostatecznego zwycięstwa nad trwającą okupacją ducha obcego i bezbożnego, nad biernością wobec rozpanoszenia się zła, rozkładu ducha i obyczajów.
 8. Wanda Malczewska będąc osobą świecką z własnej inicjatywy uczyła dzieci pisania i czytania, a także nauki religii. Nauczała w czasach szczególnie trudnych, gdy Naród i Kościół gnębiony przez zaborców był na drodze do odzyskania niepodległości.
 9. Od naszej modlitwy m. in. zależy, czy Sługa Boża Wanda Malczewska, wychowawczyni społeczeństwa i nauczycielka ludu wiejskiego, miłująca Boga i Ojczyznę, zostanie ogłoszona Błogosławioną.
 10. Jacek Malczewski, wybitny malarz polski, był bratankiem Wandy Malczewskiej.
 11. Wanda Malczewska /mistyczka/ była obdarowana łaską objawień i widzeń, które trwały przez wiele lat.
 12. Wiele osób zawdzięcza Wandzie Malczewskiej trwałą pomoc w ich życie, otrzymane łaski i cudowne uzdrowienia
 13. W Watykanie zakończył się proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, która zmarła w opinii świętości. Obecnie oczekujemy na wywyższenie Jej na Ołtarze.

Wanda Malczewska
kandydatką na Patronkę Kolegium Nauczycielskiego
w Radomiu
 1. Kolegium Nauczycielskie w Radomiu ma dużą szansę być pierwszą w Polsce Uczelnią noszącą imię Wandy Malczewskiej.
 2. Wanda Malczewska już od ponad 110 lat ma niepodważalne zasługi i uznanie mieszkańców tutejszej społeczności. W poczuciu sprawiedliwości wobec Wandy Malczewskiej mamy prawo i obowiązek chcieć, by została Patronką naszej Uczelni.
 3. Najpiękniejszym hołdem złożonym Wandzie Malczewskiej będzie wybór jej na Patronkę naszej Uczelni. Jest to nasz - studentów święty obowiązek patriotyczny, a zarazem religijno-moralny.
 4. Wybór Wandy Malczewskiej na Patronkę Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu będzie wyborem najtrafniejszym i z pewnością właściwym.
 5. Wanda Malczewska jest wielorakim wzorem osobowym dla młodych pokoleń.
 6. Może wybór Wandy Malczewskiej na Patronkę naszej Uczelni przyśpieszy jej beatyfikację i będzie głośno o nas w Polsce i na świecie.
 7. Wanda Malczewska jest chlubą i dumą Radomia, a więc i naszej Uczelni.
 8. Fakt, że Wanda Malczewska urodziła się w Radomiu, czyni ją nam szczególnie bliską - pamięć zaś jej zasług dla tutejszego środowiska każe nam ją ze czcią i miłością wspominać. Dlatego Wanda Malczewska ma pierwszeństwo przed innymi kandydatami na Patronkę naszego Kolegium Nauczycielskiego.

Wanda Malczewska kandydatką na ołtarze
 1. Jeśli w przyszłości Sługa Boża Wanda Malczewska zostanie ogłoszona Błogosławioną, a zostanie na pewno /został zakończony proces beatyfikacyjny/, czyż nie będziemy dumni z faktu, że wybraliśmy na Patronkę Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Gimnazjum w Żytnie i w Klukach koło Bełchatowa osobę świętą!
 2. Wielkość Wandy Malczewskiej polega na świętości jej życia, jak również na jej dziełach miłosierdzia.
 3. Do Wandy Malczewskiej jako kandydatki na ołtarze możemy modlić się i oczekiwać od niej pomocy jako od prawdziwej Patronki.
 4. Wanda Malczewska jest wielorakim wzorem osobowym dla młodych pokoleń.
 5. Bóg dał nam Wandę Malczewska; ona za życia dawała silny pęd ku dobremu - po śmierci zaś od złego służy jako wał obronny. Toteż towarzyszy nam cudowna jej pomoc z nieba.
 6. Naród nasz patronów swoich świętych za mało zna, za mało pomocy ich przyzywa! A pomoc i opieka świętych uwarunkowana jest naszym do nich nabożeństwem.
 7. Świątobliwość Wandy Malczewskiej i świętych polskich dopomogą nam do ostatecznego zwycięstwa nad trwającą jeszcze okupacją ducha obcego i bezbożnego, nad biernością wobec rozpanoszenia się zła, rozkładu ducha i obyczajów.
 8. Imię Wandy Malczewskiej, wielkiej Polki z Radomia, Żytna i Parzna, oby stało się imieniem Patronki Dziewic i Orędowniczki Polskiego Narodu.