Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie

Ród Malczewskich herbu Tarnawa


Ród Malczewskich wywodzi się ze Śląska. W XII wieku przybył do Wielkopolski. W środkowej Polsce w XVII wieku Malczewscy herbu Tarnawa znani byli w dwóch liniach: sandomierskiej, wywodzącej się z Malczewa pod Radomiem oraz wschodniej. Gałąź sandomierska Malczewskich w XIX wieku osiadła w Radomiu. Mottem rodu Malczewskich herbu Tarnawa było: Virtus nihil timet /Cnota nie lęka się niczego/.

Ród Malczewskich herbu Tarnawa należy do znamienitych i wielce zasłużonych polskich rodów szlacheckich. Wydał on na świat wielu wybitnych Polaków, którzy na stałe weszli do historii Polski m. in. na niwie Kościoła, sztuki, literatury, polityki, wojskowości.

Według mnie największą i najpiękniejszą perłą wśród zasłużonych postaci z rodu Malczewskich herbu Tarnawa jest Sługa Boża Wanda Malczewska, która zajmuje centralne miejsce w opracowanym przeze mnie drzewie genealogicznym rodu Malczewskich /patrz - Genealogia/. Poniżej pragnę przybliżyć - w zarysie - tych wielkich z rodu Malczewskich herbu Tarnawa, którzy najbardziej zasłużyli się dla naszej Ojczyzny - Polski.

. Sługa Boża Wanda Justyna Nepomucena Malczewska - ur. 15 maja 1822r. w Radomiu - zm. 25 września 1896r. w Parznie nieopodal Bełchatowa. Wielka Chrześcijanka i Polka, mistyczka, opiekunka ludu wiejskiego, apostołka oświaty i wychowawczyni społeczeństwa. Obecnie zakończony został w Watykanie proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Rozpoczął się czas oczekiwania, a następnie wyniesienia Jej na Ołtarze jako Błogosławionej. Rodzicami Wandy Malczewskiej byli: ojciec Stanisław Malczewski /1798r.-1848r./, matka Maria Julia z domu Żurawska /1793-1831/. Rodzeństwo Wandy Malczewskiej: Julian /najstarszy/, Marcin, Maria /zmarła mając trzy lata/ oraz Aniela /siostra przyrodnia/. Ojciec Wandy będąc wdowcem ożenił się powtórnie z Karoliną Bukowiecką.

. Stanisław Malczewski /ojciec Wandy Malczewskiej/ - ur. 1798r. - zm. 1848r. Ojcem jego był Maciej Malczewski, kapitan wojsk polskich, właściciel Siedlec. Matką zaś była Anna z domu Oraczewska herbu Szreniawa. Stanisław Malczewski był pierwszym Malczewskim, który zamieszkał w Radomiu. W roku 1825 został sekretarzem Prezydium Komisji Województwa Sandomierskiego z siedzibą w Radomiu /Komisja była najwyższą władzą administracyjną województwa/.Jako Polak - patriota brał czynny udział w Powstaniu Listopadowym 1830/31r. Był również działaczem politycznym. W Radomiu znajduje się pomnik kamienny z żelaznym krzyżem upamiętniający jego działalność. Natomiast w kościele Ojców Bernardynów św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu wmurowana jest tablica - epitafium z napisem "Stanisław Malczewski Radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Radomskiej żył lat 50, zmarł 5 lutego 1848r. Odda mi Pan według czystości rąk moich. Bo strzegłem dróg Pańskich i nie uczyniłem bezbożności przeciw Bogu memu".

. Franciszek Malczewski - ur. 1754r. - zm. 1819r. Był Arcybiskupem Warszawskim i Prymasem Królestwa Polskiego. Wielce zasłużony dla Kościoła w Polsce w czasach gdy Polska była pod zaborami.

. Antoni Malczewski - ur. 1793r. - zm 1826r. Wybitny poeta, wysoko ceniony przez Adama Mickiewicza. Autor słynnej książki poetyckiej pt. "Maria" uważanej jako pierwszy poemat polski. Zmarł w wieku 33 lat bezpotomnie /kawaler/. Zasłużony dla literatury polskiej.

. Jacek Malczewski - ur. 1854r. w Radomiu - zm. 1929r. w Krakowie. Wybitny malarz polski, bratanek Wandy Malczewskiej. Był uczniem Jana Matejki, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, późniejszy rektor tejże Akademii. Najsłynniejsze obrazy artysty to m. in. Śmierć Ellenai, Wigilia na Syberii, Melancholia, Błędne koło. Ojciec malarza - Julian Malczewski, matka malarza - Marianna Malczewska z domu Korwin-Szymanowska.

. Juliusz Tadeusz Franciszek Tarnawa-Malczewski - ur. 1872 - zamordowany w 1940r. przez NKWD we Lwowie. Generał dywizji Wojska Polskiego i minister spraw wojskowych. W czasie przewrotu majowego w 1926r. na wniosek Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego podaje się do dymisji, aby uniknąć rozlewu bratniej krwi. Niesłusznie uwięziony przez zwolenników Marszałka Józefa Piłsudskiego, następnie uniewinniony. Wyczerpany psychicznie, ze zrujnowanym zdrowiem przeszedł w stan spoczynku, następnie wyjechał na stałe do Lwowa. Po wybuchu II wojny światowej został bestialsko zamordowany przez sowieckie służby NKWD w wieku 68 lat. Polak - patriota, odznaczenia: Virtuti Militari, Polonia Restituta.

. Ignacy Antoni Malczewski - ur. ok. 1740 - zm. 1770r. Regent kancelarii koronnej. Dziad Antoniego Malczewskiego /poety/. Ożeniony z Antoniną Dunin herbu Łabędź, która była wnuczką Marii Bielińskiej i króla Augusta II Mocnego z ich nieślubnego związku.

. Franciszek Malczewski - ur. 1800r. - zm. 1832r. W stopniu majora powstaniec listopadowy 1830/31r. Wyróżniał się niezwykłą odwagą i zdolnościami strategicznymi. Zesłany na Syberię razem z por. Piotrem Wysockim, gdzie został zamęczony przez carskich oprawców w 1832r. mając 32 lata.

. Jacek Siemieński - ur. 1826r. - zm. 1872r. Lekarz medycyny /ukończył studia medyczne w Szwajcarii/. Brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym 1863r. Leczył rannych powstańców, zakładał szpitale z własnych środków. Jako jeden z pierwszych dziedziców uwłaszczał chłopów na swoich majątkach. Wzór Polaka - patrioty. Prześladowany przez władze carskie. Brat cioteczny Wandy Malczewskiej.

. Karol Malczewski - ur. 1720r. - zm. 1805r. Generał wojsk koronnych. Polski szlachcic.

. Ignacy Malczewski - ur. 1729r. - zm. 1792r. Pułkownik wojsk koronnych. Marszałek Wielkopolski Konfederacji Barskiej. Zaangażowany w sprawy polityczne kraju. Walczył przeciwko władzy carskiej. Swoje życie poświęcił odzyskaniu niepodległości. Wzór patrioty.

. Stanisław Malczewski - ur. 1668r. - zm. 1735r. Pułkownik Jego Królewskiej Mości.

. Jakub Jakusz Malczewski - zm. ok. 1465r. Protoplasta Rodu Malczewskich herbu Tarnawa. Polski szlachcic. Jego żoną była Świętomira Malczewska.