Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich
SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie
W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH
W oczach współczesnych

"Świat nie ma pojęcia jak dusza służąca Bogu i bliźniemu jest szczęśliwa. Ja dla dusz tylko żyję".

Wanda Malczewska

"Arcypolka, Wanda Malczewska, grała jak wirtuoz na najpiękniejszych strunach naszej duszy narodowej. Ojczyzną Jej była Polska zawsze wierna Bogu".

Jan Paweł II

"Nie mogę też nie wspomnieć innej wybitnej chrześcijanki, jaką była Sługa Boża Wanda Malczewska, zmarłej w opinii świętości pod koniec zeszłego wieku. Jej grób znajduje się na terenie diecezji łódzkiej, w kościele parafialnym w Parznie koło Bełchatowa. Są w toku starania o Jej beatyfikację. W duchu ewangelicznej miłości Wanda Malczewska śpieszyła z pomocą biednym dzieciom wiejskim, ludziom potrzebującym opieki i chorym. Wiele wysiłku i serca wkładała w szerzenie oświaty wśród chłopów, uczyła pisać i czytać oraz rozprowadzała wśród nich książki. Z własnej inicjatywy uczyła dzieci religii. W tej dziedzinie społeczno - charytatywnej Wanda, będąc osobą świecką, gorliwie współpracowała z duchowieństwem, a także wciągała do apostolstwa starszych i młodzież. Gorąco kochała Ojczyznę, modliła się za nią, żyła cierpieniem narodu, czynnie współpracowała z Powstaniem Styczniowym 1863r., modliła się za poległych w obronie wiary i Ojczyzny. Pobożność Wandy Malczewskiej ugruntowała się bardziej, kiedy wstąpiła do III Zakonu OO. Marianów księdza Stanisława Papczyńskiego, którego ideały pomogły Jej do oddania się Jezusowi i Niepokalanej w służbie bliźnim. Życie Wandy Malczewskiej ujęto w zdanie: "żyła jak święta, umarła jak święta i do dnia dzisiejszego żyje w pamięci ludu jak święta pani". Apostołowała w czasach szczególnie trudnych, gdy Naród i Kościół, gnębiony przez zaborców, był jeszcze na drodze do odzyskania niepodległości".

Łódź, 1987 Jan Paweł II

"Pragnę przypomnieć wszystkim - aby nie został zapomniany - ten wielki znak nadziei, jaki stanowią tak liczni świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnim stuleciu. Są wielkim wymownym znakiem, który mamy podziwiać i naśladować. Europa wczorajsza i dzisiejsza zna wybitne, świetlane przykłady takich ludzi świeckich jak Wanda Malczewska".

Łódź, 1987 Jan Paweł II

"Jestem przekonany, że również teraz Sługa Boża Wanda Malczewska może być bogatym i przekonywującym wzorem dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. To co czyniła ucząc wytrwale katechizmu i miłości do Ojczyzny, było bardzo owocne i pozostawiło głęboki ślad w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednakże mogło tak być dlatego, ponieważ dla ludzi stała się więcej niż nauczycielką".

Arcybiskup łódzki Władysław Ziółek

"Modlitwa i służba bliźniemu były najważniejsze dla Wandy Malczewskiej. Dumni jesteśmy, że na naszej drodze Bóg postawił taki znak świętości. To, że Wanda Malczewska trafiła do Parzna i pozostała tu na zawsze jest wielkim darem Boga dla tych, którzy Go miłują. Jest wyróżnieniem parafii i nagrodą za wierność, za średniowieczne korzenie parafii i osiem wieków Służby Bożej na tym miejscu. Ale jest też zadaniem, wezwaniem i apelem o modlitwę, o większą gorliwość, o świętość. Nie ustawajmy w modlitwie i zanośmy błagania o wyniesienie na ołtarze tej, która jest chlubą i nadzieją parafii".

Ks. Leszek Druch, proboszcz parafii w Parznie