Rok założenia - Anno Domini 2008
TARNAWA
Herb Rodu Malczewskich

SPIS:
Strona główna
Wstęp
Akt chrztu
Kalendarium
Ród
Kim była
Objawienia
W oczach współczesnych
W hołdzie
Genealogia
Kościół
w Parznie
Muzeum
Modlitewnika
Sprawy różne
"Echo z Parzna"
Pamięć o Wandzie

CZCIGODNA SŁUGA BOŻA
WANDA MALCZEWSKA (1822 - 1896)
Wielka Polka miłująca Boga i Ojczyznę
Świątobliwością i łaskami słynąca
Mistyczka i wizjonerka
Opiekunka ludu polskiego


"Łaska wielka jaką Ci daję, chcę, żeby była na pożytek drugich"

słowa Pana Jezusa do Wandy Malczewskiej, Żytno 1871r.


"Świat nie ma pojęcia, jak dusza służąca Bogu i bliźniemu jest szczęśliwa.
Ja dla dusz tylko żyję"

słowa Wandy Malczewskiej